sunnuntaina, kesäkuuta 12, 2022

Euroopan Unionin erimielisyyskriisistä voi myös erota!

 


***

..

Euroopan unioni ei voi olla pakko-ohjattu valtioiden yhteenliittymä!


Britit erosivat Euroopan Unionista (Brexit), sillä he halusivat olla itsenäisiä ja päättää itse omista heille tärkeistä asioista. Unkarilla on tässä kohdin oma intressi tärkeämpi kuin kyseenalainen ja arveluttava konsensus ja solidaarisuus, joka voisi koskea liian raskaasti yhtä jäsenmaata - erityisesti energiakysymyksen osalta.

Moskovan Ortodoksisen kirkon patriarkka Kirill on asiana eri tyyppinen -

.. liittyy uskonvapauteen, kuten Unkari sen lahjomattomasti todistaa ja näin ei se voi liittyä EU-pakotteiden piiriin, oli joidenkin EU-jäsenmaiden tahtotila kuinka pahansisuinen ja -tahtoinen tahansa.EU on edelleen maho- ja osin yhteistahdoton jättiläinen [ https://www.tiede.fi/keskustelu/78287/euroopan-unioni-eu-maho-jattilainen-suurten-varjosta - ] muiden todellisten suurvaltojen leirissä -

Kiina, maailman suurimpana kansantaloutena ja vienti- kuin tuotantovaltiona, US eniten sotineena kansakuntana ja Venäjä maailman yhtenä suurimpana varantovaltiona - kaikki nämä kulkevat aivan omaan itsekkyyden avaraa maailmaa pitkin.

EU harjoittelee pakottelun avaruutta synnyttääkseen siitä uskottavan valtioryhmätoimijan, vaikka erimielisyydet repivät tätä demokratian ja sananvapauden pyhää länsiajattelullista kolminaisuutta - lisättynä joskus hyvin monivivahteisella ja -selkoisella oikeusvaltioperiaatteella.EU suurin puute on ymmärtämättömyys muita erilaisia kohtaan!


Pallomme ihmispopulaatiosta (4/5-osaa) on kulttuuriltaan vanhempaa, kokeneempaa ja suurempaa kuin lännettynyt kulutushokemallinen ja materiaalispainotteinen yhteiskuntamalli. Tämä malli ei välttämättä sovi kaikille - vanhoille korkeakulttuureille, vaikkapa kiinalaisuudelle, joka on edelleen tänään maailman vanhin yhtäjaksoinen korkeakulttuuri.

Länsimallinen, paljolti Maan ympäristöongelmat viimeisen 200 vuoden aikana luoneena kehitysmallina edustaa vain noin 1/5-osaa maailmamme ihmispopulaatiosta [ https://yle.fi/aihe/artikkeli/2018/12/12/ilmastonmuutos-on-ihmiskunnan-kohtalonkysymys-tutki-kuka-paastoista-oikeastaan - ]

Kuljemme kohden moniarvoista ja -kulttuurillista elämänmallia, jossa erilaisuus tunnustaa toisensa - ollen sekaantumatta toisen omiin sisäisiin asioihin.
EU' n on aika oppia suvaitsevaisuus erilaisuudelle, aika oppia, ettei demokratia mallina ole edes valmis https://ilkkaluoma.blogspot.com/2021/12/keskeneraisen-demokratian-kriisi.html - ..

.. ollen edelleen parlamentaarisesti välillistä pienten piirien ristivetotoimintaa, jossa suuret kansanjoukot eivät pääse päättämään suoraan heille tärkeistä asioista - kuten nyt tässä Unkari on ajanut ratkaisun vaikkapa tuon venäläisen öljynsaannon osalta.
.
(Suomessa meillä olisi pitänyt olla oikeus kansanäänestyksenä päättää Natosta - sitä ei meille suotu ja se eliminoitiin arveluttavin perusteluin https://ilkkaluoma.blogspot.com/2022/05/miksi-suomalaisilta-estettiin-nato.html - )


.

EU ei voi vaatia liian eriarvoista kärsimystä, taakankantoa kuin vahingollisuutta yhdeltä, muutamalta tai useammaltakin jäsenvaltioilta -

.. on oltava tasaavia järjestelmiä, joilla taakka jaetaan tasaisemmin, kun ollaan tässä lähdetty EU-Bryssel-päätöksin pakotteiden linjoille - mitenhän tuo Venäjä-pakotteisuus istuu EU' n oikeusvaltioperiaatteeseen ja miten se istuu sekaantumattomuuteen, joka on se paras keino ylläpitää rauhaa ---

( .. miten Yhdysvaltoja pakoteltiin kun se kävi yhtäjaksoisesti omia hyökkäyssotiaan vuodesta 2001 vuoteen 2021? Miten tuimme tuolloin USA' n sotakassaa kun se pommitti kehitysmaita Afganistanista Syyriaan?)

--- edes rauhanomaisena rinnanelona - eikä jyrkentyä pakotteiden, sanktioiden kuin takavarikointien kautta sodan uhan linjalle - mikä muhii nyt täällä jopa meidän Euroopassa, jonka suurin valtio on EU' n harmiksi Venäjä - ulottuen kauas Aasiaan - Kiinan rajoille.

--
Unkari on demokraattisesti valinnut itselleen johdon, joka toteuttaa omaa valtiopolitiikkaa juuri Unkarin ja unkarilaisen edun nimissä -ja jos se ei maistu muulle EU-Euroopalle, on keksittävä jotain sellaista, millä unkarilaiset kokevat olevansa taakanjaossa tasa-arvoisessa asemassa muiden kanssa.

On siis turhaa ärhentelyä tämän tyyppiset mediajutut ja otsikoinnit, kuin mitä tässä HS-jutussa https://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000008862548.html - otsikoltaan näin:

"Unkari ilmaisi tukensa Venäjälle estämällä pakotteet patriarkka Kirillille, eikä EU voi katsoa Unkarin käytöstä enää sormien läpi"

-sanotaan HS-toimittaja Hanna Mahlamäen kirjoittamana...
TIETOISKU


673 ~ https://www.tiede.fi/keskustelu/78832/idan-ja-lannen-valinen-vastakkainasettelu-kiihtyy - 3371


..
70182


..


TIEDE  |  29  SUOMI24  161  |  VU  |  Vapaa sana  |  FB  |  FB BLOG  |  Twitter  |..

eEi kommentteja: