torstaina, marraskuuta 19, 2020

On aika puuttua lasten ja nuorten tämän päivän hätään - huomisen vuoksi

 


Kulutusjuhlasta vapautuminen helpottaa - se avaa itse Elämän sisällön

https://ilkkaluoma.blogspot.com/2020/11/kuluttamisen-pakkojuoksu-rapauttaa.html...

Lapset ja nuoret - Mitä tehdään kun koulukiusaus ja jopa -väkivalta rikkovat turvallisuutta

Presidentti on tärkeä linkki suoran kansanvaalin myötä kansalaiskokemuksiin, -tapahtumiin ja yhteiskuntakehitykseen ---

 Nyt pinnalle on noussut voimallisesti lapset ja nuoret, mihin presidentti Sauli Niinistökin on jo kiinnittänyt huomiota. Eikä lasten ja nuorten kouluinen kehityskulku ole ollut vain positiivista, vaan myös huolestunutta epätietoisuutta mitä seuraavaksi pitäisi tehdä, jottei oraalla oleva väkivallankin lapsuuteen ja nuoruuteen liittyvä kehitys voimistuisi |1.

 Osallistun nuorimpien lasteni – kaksostytöt – 7v. Emmi ja Iina - myötä Helsingin Pohjois-Haagan ala-asteen Vanhempainyhdistyksen toimintaan sen ydinryhmästä – hienosti sanottuna hallituksesta. Seuraan tarkoin mitä nyt koululaisympäristössä tapahtuu. Huoli juurettomuudesta, yksinäisyydestä, kiusatuksi tulemisesta |2 ja olemisesta on lisääntynyt voimalla – se näkyy ja kuuluu, jopa väkivaltanakin |3.

 Kehityssuunta on yhteiskuntajärjestystä ajatellen nyt vääränlainen – ainakin pienen osan taholta. Toisaalta sanotaan, että pienikin ryhmä pelottaa suurempia – uhkaavuutena ja tuntemattomuutensa vuoksi.

 

Nyt syntyi idea ja toimenpide-ehdotus suoraan presidentti Niinistölle

 

Ehdotan seuraavaa:

 Tasavallan presidentti Sauli Niinistö voisi laatia tv-viestin videona, joka voitaisiin soveltuvasti ja sopivasti esittäen suunnata ala-ja yläasteille, joissa tämä kehityssuunta huolena jäytää jo vanhempiakin ja opettajakuntaa.

 Presidentin ystävällinen ja luottamusta herättävänä viesti voisi olla suunnattu lapsille ja nuorille – ymmärrän, että se on suuri haaste puheen sisällön osalta ja sen ideointiin voisi ehkä käyttää apuna jotain sopivaa pohdintaryhmää?

 Pienen kyselyn jälkeen huomasin, että esimerkiksi eka-luokkalaiset tuntevat poliitikoistamme vain Saulin, PM Sanna Marinkin on heille vielä tuntematon nimi – ainakin toistaiseksi – puhumattakaan muista ministereistä. Ehkä tässä kohdin juuri presidentin ja pääministerin yhteinen esitys voisi olla rakentava ja yhteiskuntaa yhdistävä tapahtuma. En ole tätä ajatuskulkua (vielä) pääministerille esittänyt.

 

Ehkä presidentin esitystä voisi kompata videolla jokin hyvin positiivisesti otettu kulttuuri- ja/tai musiikkihahmo?

 Uskon vahvasti, että presidentin viesti esitettynä kouluissa sopivan tunnin tai tapahtuman aikana saisi suurta huomiota – ajattelua, keskustelua ja lastenkin välistä iloista pörinää, kun presidentti puhui juuri heille. Uskallan jopa painottaa, että puhe otetaan vastaan innostuneesti, sillä mikä on hienompaa lasten näkökulmasta, kun itse Sauli Niinistö puhuu heille.

 Tämä jos mikä olisi sitä paljon puhuttua suoraa kansalaistoimintaa (Saulihan on Suomen ykköskansalainen) sieltä ylhäältä ryhmään, joka on meille ikääntyville hyvin tärkeä.

 Puheen sisältöön en vielä tässä vaiheessa rohkene puuttua, muta arvaan presidentin sen jo itsekin tietävän. Omasta puolestani olen valmis olemaan pohdintaryhmässä mukana, jotta viesti olisi kirkas nousevalle porukalle, joka jo itsekin ihmettelee mitä on tapahtumassa.


..

|1 ~ https://www.hs.fi/paakirjoitukset/art-2000007617557.html 

|2 ~ https://ilkkaluoma.vuodatus.net/lue/2020/10/koulukiusaajasta-tyopaikkakiusaajaksi-1 

|3 ~ https://yle.fi/uutiset/3-11640530 

|3 ~ https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000007619165.html ...

EKSTRA

HS:

"

Nuoret hakevat jengeistä tukea ja arvostusta

"

https://www.hs.fi/mielipide/art-2000007616441.html


Ei kommentteja: