tiistaina, elokuuta 10, 2021

IPCC - Onhan nyt jo tosi kyseessä - heräämmekö ajoissa?

 2170.

Taulukko: ~ https://yle.fi/aihe/artikkeli/2018/12/12/ilmastonmuutos-on-ihmiskunnan-kohtalonkysymys-tutki-kuka-paastoista-oikeastaan - 

"Ilmastonmuutos on ihmiskunnan kohtalonkysymys – tutki, kuka päästöistä oikeastaan on vastuussa"

***

Ei vain ilmastonmuutos kuumentumisena - vaan ympäristön hengenhätä!IPCC |1- ja niin moni vielä haraa vastaan: "Ei merkitystä - olemme ajan virrassa, jonka kaikkia muuttujia emme edes tunne"

[PROLOGI] Ihmiset kuluttivat valtavat määrät maaperästä raakaöljyä, joka on tunnetusti ammoin kuollutta Elämää - siis biosfäärin muunnoksia miljoonien vuosien takaa |2. Jäännökset ovat/ olivat näin myös hiilivarastoja, ja nuo varastot me verotimme omiin itsekkäisiin tarpeisiimme - liikkumiseen, raaka-aineiksi ja lämmitykseen.
..
YLE: "Ilmaston lämpeneminen tuskin pysähtyy tavoiteltuun 1,5 asteeseen – kansainvälinen ilmastopaneeli luo hälyttävän kuvan uudella raportillaan"

~ https://yle.fi/uutiset/3-12051309 -
..

Mitään noista hiilivarastoista muu eläinkunta ei tarvitse - me ihmiset sen sijaan tarvitsemme

Noiden kuluttamiemme hiilivarastojen luontiin (prosessointiin) luonnolta meni miljoonia vuosia ja me ihmiset onnistuimme niitä kuluttamaan vain parissa sadassa vuodessa!
--

IPCC toteaa yksiselitteisesti että ihminen toimillaan on aikaansaanut tämän meneillään olevan ylimääräisen lämpenemisen (=kuumenemisen |3) - ilmakehän, merien kuin maaperänkin osalta.

Me kulutamme yksinkertaisesti liikaa ja vieläpä hyvin epätasaisesti ja näin Elämän oikeudenmukaisuus ja tasa-arvo eivät toteudu kuin keskenään harvojen osalta - heidän juuri, jotka kuluttavat liikaa, näiden ihmisten ollen itsekkäästi etuoikeutettuja.

Kulutukselliseen epätasajakoon pitää nyt kuulua velvollisuuden pakko osata huomioida koko ihmiskunta ja näin kuluttavimpien osalta vähentämisen velvollisuus |4. Luopuminen liiasta - siis kulutuksen pienentäminen merkittävästi on nopein keino tehdä tuloksia, joista biosfääri kiittää!

Yksilötason kulutukseen voidaan vaikuttaa parhaiten haittaverolla |5, siis mitä enemmän jätät ympäristöjälkeä haitallisesti - sen enemmän maksat kulutuksellista haittaveroa. Nykyinen langaton tietoliikenne erilaisine pilvipalveluineen mahdollistaa tuon haittaveron reaaliaikaisuuden ja tämä vain vaatii valtiohallinnoilta ja lainlaatijoilta nopeita ja määrätietoisia toimia.

Meille voisi muodostua henkilökohtainen haittavaikuttamisen suhdeluku - jos se on negatiivinen, jokainen tietää kulutuksen olevan haitallisesti liiallista ja jos taas positiivinen, voisi se tuottaa yksilölle verotuksellisia etuuksia, ja näitä etuja on poliitikoidenkin varsin miellyttävää keksiä.
--

Gaia kuumenee - jäähdyttelemmekö kulutustamme?
[ ~ https://www.tiede.fi/keskustelu/78138/gaia-kuumenee-jaahdyttelemmeko-kulutustamme-iii?changed=1628533208 - ]

Nyt se on pakko - vitsit on kerrottu ja vähättelevät epäilysväitteet kaikuvat meitä kaikkia Elättävän luontobiologian kuuroille korville.

Luonto jatkaa senkin jälkeen, jos ihminen onnistuu tuhoamaan omat elinympäristönsä omilla ajattelemattomilla toimilla, joihin kuuluvat oleellisesti luontoa kuluttavat materiaalistalouden kasvuhokema |6 kuin myös yksilötason näyttö- ja vertailutalous |7, jossa kilvoittelemme reliikeillämme paikasta Auringossa.Miksi poliitikot, talousasiantuntijat kuin viisaat ekonomistit huutavat kasvua -

.. eikö olisi helppoa hyväksyä vankka tosiasia, ettei rajallisesta voida loputtomasti nyhtää. On helppo nähdä tämä kasvuhokeman mantra, kun katsoo tuotantoa, kulutusta ja raaka-aineiden kuin veden käyttöä viimeiseltä 1000 vuodelta, josta viimeiset 150 vuotta on kohtalokkaimmat -

.. söimme enemmän kuin tienasimme osuudellamme kokonaisvaltaisesta biosfääristä sen monimuotisuuksia kuluttaen hälyttävällä kiihkeydellä |8

Vuotuinen ylikulutuspäivä siirtyy edelleen |9 aina vain lähemmäksi vuoden alkua - meillä Suomessakin tuo vuotuisen biologian varanto on syöty jo toukokuussa ja maailmallisesti elokuussa. Vilkkuvatko hälytysvalot?
--

Aivan ensimmäiseksi opettelemme mitä merkitsee kumuloituvuus, siis miten elinympäristömme varastoi käyttämiämme haitallisuusjälkiä - vaikkapa hiilidioksidina ilmakehässä. Seuraavaksi perehdymme huolella mitä merkitsee henkilökohtainen jäljenjättö |10, jossa vastuu tulee ulottua jokaiseen yksilönä.

Elämme individualismin aikakautta - tämä erityisesti läntisessä järjestelmässä, jonka kumuloitunut haittajälki on jo tuon 150 vuoden ikäinen - itä punnertaa kulutusjuhlassaan lännen perässä, jossa maailman suurin talous Kiina |11 on jo kokonaisuutena viime vuoden suurin absoluuttinen jäljenjättäjä - vaikkapa hiilidioksidina, tosin emme tuossa absoluuttisuudessamme huomioi Kiinan "individualismia" ~1403 miljoonaisena väestönä.

Nyt ihmetelläänkin miksi Kiina kollektiivisuudessaan toimii tiukasti ja määrätietoisesti tässä meneillään olevassa Koronakierteessä |12 -

.. syy on äärimmäisen selvä:

Kiina varautuu huomattavasti vaikeampaan Elämänhallintaan, kun Gaia kuumenee, makea vesi vähenee, maaperä aavikoituu |13 ja ravinnon tuotanto pienenee |14. Kiina osaa suurien asukasmäärien hallinnan ja ajat tulevat vakaan varmasti vaikeutumaan - ja näin kansan tulee siihen varautua. Koronassa on hyvä paikka opetella nopeiden ja yksiselitteisten hallintokäskyjen antoa ja niiden toteuttamista!
>

..
36460


.


2


On aivan selvää, että kriisissä kansakunnat kuuntelevat heitä, joilla on tietoa, taitoa ja kykyä antaa oikeita käskyjä - tässä on se valtava ero kollektiivisuuden ja individualismin välillä.

Voimme myös rehellisesti sanoa, että kumuloituvuuden tosiasioista on johdettavissa tieto, mistä tämä ympäristön tuhoaminen lähti liikkeelle - jo 150 vuotta sitten, siis missä ovat pitkäkestoisimmat ympäristön haittajäljet lähtöisin. Lännen yksilökeskeisestä ajattelutavasta |15 ---

Entä nyt, kun itä lähinnä kiinalaisina on "opetellut" aiemman Kiinan suuren miehen Deng Xiaoping' in kehotetta: "Menkää ja rikastukaa!" Näin Kiina nousi maailman suurimmaksi (bkt/PPP - IMF 2016), myös kansakuntana ympäristöllisen haittajäljen jättäjänä - mutta vain viimeisten 20 vuoden aikana! Kumuloituvuus ei tässä idän osalta pärjää lännen kulutuskoneistolle [kts. Taulukko]. Nyt kiinalaiset miettivät mitä Deng' in kehote lopulta merkitsikään |16.
--

Lännen maat siirsivät kilvan tuotantoaan, työtään kuin ympäristöjälkeään Kiinaan |17 -

-- miksi, siksi, että Kiinassa oli 1) hyvin edullinen toveri, ahkerana ja oppivana sekä 2) heti Kiinaan siirretyn tehtaan oven takana maailman suurin sisämarkkinapotentiaali kuin myös 3) alussaan noin 15 vuotta sitten lähes olemattomat ympäristölait, jotka tosin tiukkenevat koko ajan - tuoden yllätyksiä lännen yhtiöille, jotka siirsivät työtä ja tuotantoa suuremman liikevaihdon ja erityisesti suuremman voiton toivossa - esimerkiksi sopinee edesmennyt Nokian suora kännyköiden valmistus |18.
--


~ https://media.sitra.fi/2019/05/15135519/1o5-asteen-elamantavat.pdf - sivu 29 ---Entä nyt, kun se kuuluisa on liki sanan mukaisesti housuissa?

[EPILOGI] Eikä vain ilmastonmuutoksena, vaan ympäristön ahdistumisena ja Elämän monimuotoisuuden kaventumisena

On tekojen aika, on aika, jolloin esimerkiksi kehitysmaille annamme viestiä omasta yltäkylläisesti epätasa-arvoisesta kulutuksestamme - vähentämisenä - emmekä enää esimerkiksi käytä sanaa luonnon - kuin metsienkään hyväksikäytöstä - vaan asennoidumme sopeuttamalla oman osuutemme oman ihmiskunnallisen biomassamme |EKSTRA 2 mukaisesti massiivisesti vallitsevaan kokonaisbiosfäärilliseen massaan, mikä on meihin - ihmisiin - nähden järisyttävän suuri, suorastaan massiivinen. Voimme tähän ottaa esimerkin mesisienestä, joka tiedon (Tieteen kuvalehti 13/2021 - sivu 54) mukaan on yksittäisenä eliönä 30 000 tonnin painoinen!

Kun nyt tästä mesisienestä osaamme projisoitua kokonaisuuksiin - ymmärrämme oman ihmisen pienuuden, mutta "pienuuden", joka jättää ylivertaisen haittajäljen siihen harmoniaan, jonka luomiseen evoluution meille tuntemattomalla "ohjelmistolla" meni satoja miljoonia vuosia. e


..

Viitteet ja linkit - yhteydet internettiin


|1 ~ https://www.tiede.fi/keskustelu/78138/gaia-kuumenee-jaahdyttelemmeko-kulutustamme-iii? -

|2 ~ https://ilkkaluoma.blogspot.com/2013/02/gaia-kuumenee-kytketaanko-jaahdytys.html 

|3 ~ https://www.tiede.fi/keskustelu/78138/gaia-kuumenee-jaahdyttelemmeko-kulutustamme-iii?changed=1628662504 

|4 ~ https://ilkkaluoma.blogspot.com/2021/01/iv-gaia-kuumenee-jaahdyttelemme.html 

|5 ~ http://ilkkaluoma.blogspot.com/2007/01/ja-koko-kansa-oli-kulutusverolle.html 


|6 ~ https://www.tiede.fi/keskustelu/82087/miksi-talousviisaiden-kasvuhokema -

 

|7 ~ https://www.tiede.fi/keskustelu/74953/naytto-ja-vertailutalous-mita-se


|8 ~ https://www.tiede.fi/keskustelu/79805/biodiversiteetti-romahtamassa-missa-piilevat-voittajat?changed=1628664608 


|9 ~ https://yle.fi/uutiset/3-12036615 

|9 ~ https://www.tiede.fi/keskustelu/80509/ylikulutuspaiva-nyt? 

.

|10 ~ https://www.tiede.fi/keskustelu/80799/milloin-oivallamme-henkilokohtaisen-jaljenjaton-ja-sille-kumulatiivisuuden?changed=1628662595 - 

|11 ~ https://www.tekniikkatalous.fi/uutiset/ohitti-yhdysvallat-ja-jatkaa-kasvuaan-kiinasta-maailman-suurin-talous/86dd77f5-e793-3645-b75f-33ce60dfcc1c - 

|12 ~ https://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000008175450.html 

|13 ~ https://ilkkaluoma.blogspot.com/2017/11/etelainen-eu-kuivuu-aroutuu-jopa.html 

|14 ~ https://ilkkaluoma.blogspot.com/2016/04/kasvihuonekaasuista-yllattavaa-etua.html 

|14 ~ https://www.kauppalehti.fi/uutiset/vieraskolumni-venajastako-maailman-ruoka-aitta/4a4029a7-096d-3193-807c-2e129878a44a - 

|15 ~ https://ilkkaluoma.blogspot.com/2019/10/titaanien-ottelu-kun-kiina-peittoaa.html 

|16 ~ https://ilkkaluoma.blogspot.com/2021/07/mita-deng-xiaopingin-kehote-menkaa-ja.html 

|17 ~ https://ilkkaluoma.blogspot.com/2020/09/china-s-century-newsweek-usa.html 

|18 ~ https://ilkkaluoma.blogspot.com/2016/02/itamaisen-viisauden-nokia.html
..
36480


..

TIEDE  |  TIEDE  |  120  SUOMI24  552  |  SUOMI24  |  VU  |  YLE  |  YLE  |  IS  |  HS  |


..

EKSTRA


Golfvirta pysähtyy?

https://www.is.fi/tiede/art-2000008182538.html - |  MTV  |  YLE  |  HS  |

..


EKSTRA 2


Esimerkiksi tähän yksittäisen lajin ihmispopulaation verrannoksi sopinee hyvin muurahaisyhdyskunnat, joiden yhteinen biomassa edustaa ~20 prosenttia kaikkien maaeläinten biomassasta - Tieteen kuvalehti 11/2021 - sivu 44. 

..

Pieni kevennyt kaikkinensa vakavaan aihealueeseen: "Jos se kuuluisa ulkoavaruuden ufo ottaisi yhteyttä lähestyessään meitä kaukaa Andromedaan takaa - niin tulkitsisiko tämä ufo-Elämä Elämäämme Pallollamme kohdistuen juuri muurahaiskolonioihin - ehkä syyllä, jossa muurahaiset Elävät liki täydellisessä symbioosissa Elollisen ympäristönsä kanssa - kaikkine väkivaltaisuuksineen. Eikä tuossakaan vielä välttämättä kaikki, vaan vieraat huomaisivat muurahaisten yhteiskuntien olevan liki täydellisessä harmoniassa omissa valtajärjestelmissään...

Ei kommentteja: