keskiviikkona, lokakuuta 19, 2005

Länsimaalaisen markkinamiehen siemenet loppumassa?

Siemennesteessä olevien siittiöiden lukumäärä hupenee länsimaissa, erityisesti Tanskassa ja myös Suomessa. Joskus liuokset ovat olleet väkevästi kyvykkäämpiä ja tutkitun tieteen aikana ollaan nyt ilmeisesti alavireisimmällä tasolla. Syihin on monia selityksiä, mutta maallikkokin tajuaa ihmisten taloustuotantokoneiston synnyttäneen uuteen uljaaseen maailmaamme miljoonia uusia kemiallisia yhdisteitä viimeisten satojen vuosien aikana aikaansaamaan vääjäämätöntä muutosprosessia kiihdyttäen kehomme ja ilmaston muutoksia.

Vuorovaikutus on ilmiö, joka koskettelee lähes kaikkea. On perin selvää, että ihminen ei tiedä kaikkia vaikutustekijöitä kerrannaisilmiöineen, koska yksinkertaisesti havainnoimismahdollisuutemme kaikkiin eri vuorovaikutustilanteisiin on mahdotonta. Jo pelkästään sisäänhengittämämme ilma sisältää niin paljon kemiallisia yhdisteitä, että sen vaikutusta keuhkojen kautta verenkiertoomme ja perimäämme on mahdotonta arvioida. Me emme yksinkertaisesti tiedä tarkoin mitä kehossamme tapahtuu.

Ennen ihmisen vaikutusta luonto on tehnyt omat muutoksensa keskimäärin sen verran hitaasti, että vallitseva eliöstö on sopeutunut mm. pienhiukkasmuutoksiin. Ihmisaikakautena kekseliäs mielemme on onnistunut kehittämään niin paljon elämäämme "helpottavia" ja fyysistä työtämme vähentäviä materiaaleja, prosesseja, kemiallisia - ja raaka-aineyhdisteitä, että kehomme ei osaa varautua ja muuntua vastaamaan uusia mm. pienhiukkasympäristöjä. Olemme liian innokkaita keksimään kaikkea sitä, joka vähentää fyysistä työtä, - liikkumista ja lisäämään tuotannon tehostamista, saaden kehomme täysin uuteen ja ennakoimattomaan tilanteeseen mm. lihottaen meidät uusien sairauksien piiriin.

Evoluutio johtuu aina muutoksista ja muutosnopeus on mahdollisesti kiihtynyt ihmisen omista vaikutussyistä. Luonnollisessa tilanteessa ympäristö on tottunut muuntumaan harmoniassa. Ihmisen kekseliäs toimeliaisuus on joko sekin luonnollista muuntumista tai sitten se on keinotekoisen nopeaa ja luonnon reaktiot ovat ylilyöntejä esimerkiksi vähentäen siittiömäärää ja synnyttäen tukun aivan uusia sairauksia vähentämään muuntuneita ihmisen luomia "virhearviointeja". Luonto hylkää epäkelvot prototyypit.

Voidaan myös sanoa ihmisen oman toiminnan olevan luonnon omaa harmoniaa, olemmehan itsekin samojen luonnonlakien alaisia kuin ympäristömme. Voimmekin hyväksyä suvunjatkannan vaikeutumisen länsimaissa olevan luonnonvastaus evolutiivisesti tasapainon siirtymisestä kehityskelpoisempiin elämän suuntiin. Länsimainen "elämäntapahelpotuksemme" tapainen luonnoton ympäristömme ryöstö ja kehomme rääkkäys luonnottomilla elämäntavoilla vääjäämättömästi muuntaa meitä pois luonnolliselta kehitysuralta. Niin luonto vastaa kuin sinne huudetaan. Suosittelen lämpimästi hyvin ajankohtaiseksi tullutta, jo kymmenen vuotta sitten julkaistua kirjaa syntymättömistä eurooppalaisista sukupolvista; ennakoivasti tämä kirja käännettiin kiinaksi juuri tänä armon vuonna 2005. Olemme nyt suurimman haasteemme edessä.

Ilkka Luoma

5 kommenttia:

Mike kirjoitti...

Great blog! I often write about california auto title loan. Check out my california auto title loan site. It mostly deals with california auto title loan.

all about news and such kirjoitti...

I just came across your blog about faxless payday loan with instant approval and wanted to drop you a note telling you how impressed I was with the information you have posted here. I also have a web site about faxless payday loan with instant approval so I know what I'm talking about when I say your site is top-notch! Keep up the great work, you are providing a great resource on the Internet here! If you get a chance, please stop by faxless payday loan with instant approval

Goodman441 kirjoitti...

Hey! I found a great new site for loans and credit card information, Please visit it when you can, You will be glad you did!! Go here now! http://www.loanofficial.com

startonline kirjoitti...

Just read your blog. Very interesting, I will be sute to bookmark it. Perhaps if you get time you could visit my washington payday loan site.

Willie kirjoitti...

I had that happen to me . I sent an email to admin and they took care of it. Payday Loans Cash Advance