torstaina, lokakuuta 13, 2005

Miksi ihminen ei kiinnostu lähialuepolitiikasta?

2005 - 10 - 12

Miksi ihminen ei kiinnostu lähialuepolitiikasta?

Perhe on yhteiskunnan ydinkysymys. Perhe on pienin ryhmätoimija. Meneillään oleva polittinen taantumus ei tue aktiivista yhteisten asioiden hoitoa mm. kunnallispolitiikassa. Nyt puheiden keskipisteenä on aiheellisesti erään tiensä päähän tullut kunnallisyhteisömalli.

Kunta pitää olla kokoisensa, ehkä 30-40.000 asukasta, mutta tärkeämpi asia on ihmisten osallistuminen koosta riippumattomaan paikallisaluetoimintaan. Nykyinen politiikka ei vedä ihmisiä mukaansa; onko syynä poliittinen ilmasto vai poliitikkojen tapa hoitaa asioita; onko politiikan ammattilaisista kasvanut yhteisö, joka ei enään puhuttele kadun naista ja -miestä.

Ensimmäinen tehtävä on luoda motivaatio hoitamaan omia yhteisiä asioitamme paikallistasolla. Ihmiset ovat varmasti kiinnostuneita, mitä omassa korttelissa, taajamassa, kunnassa tai muussa yhteisöreviirissä tapahtuu. Kunnan tai kaupungin koko on vain tehokkuus- ja logistiikka- kuin myös rahakysymys. Oleellinen asia on osallistuminen; viimeeksi 1960 ja -70 luvuilla oli yhteiskunnan aktiivisuuden aikakausi; tuolloin vähintäänkin vasemmistoliike kävi tiukkaa ja kehittävää aatteenkeskustelua, joka säteili myös kunnalliseen ja valtiolliseen päätöskoneistoon. Samoin oikeisto haki linjojaan kuin myös muuttomurroksessa oleva maaseutuväestö. Tuolloin luotiin erinomaiset mallit, joista luontui aikakautensa Suomi-tuote, jossa on ollut hyvä asua ja toimia maailmanlaajuisesti vertailtaessa.

Nyt on uuden mallin aika; mikään hyvä ei ole lopullisesti pysyvää

Miten saamme ihmiset mukaan päätösprosesseihin? Ehdokaskirjoa lavennetaan merkittävästi täysin uusilla luottamusmiesehdokkailla ja kannustamalla mm. kansalaiskeskustelua aiheesta. Virkamiesten esittelyvaltaa tulisi tehostaa ja luottamusmiesten päätösprosessia nopeuttaa, yksilöllistää ja läheistää. Nykyiset sähköiset menetelmät antavat ensivaiheessa mahdollisuuden neuvoa-antaviin äänestysjärjestelmiin, jotka mallien ja menetelmien kehittymisen myötä voisivat muuntaa päätöskoneistoa arkikysymyksissä hyvinkin lähelle kansanvaltaa.

Päätös on nykyisessä demokratiassa useasti kaukana kansanvallasta. Kreikassa jo tuhansia vuosia sitten asiat päätettiin torilla huutoäänestyksellä vapaiden miesten kesken; tuo oli sen aikaisen "demokratian" huippu. Tämän päivän mobiliteetti ja internet antavat samat, mutta laajennetut mahdollisuudet osittaiseen päätösprosessiin suoraan asuinalueensa ihmisiltä.

Poliittisen kiinnostuksen ollessa pieni, kuntakokojen ollessa liian "tehottomia", virkamieskoneiston ollessa liian suuri veronkantokykyyn nähden ja työtehtävien sekä palvelutuotannon uusjaon ollessa käynnissä, olisi hyvinkin radikaalisti mietittävä keinoja kansalaisten aktivoimiseksi yhteisöllisyyteen, osallistumiseen ja yhteenkuuluvuuteen. Päämääränä on aktiivinen paikallistoiminta kunnissa, oli ne sitten suurkuntia tai sitten pienalueiden muodostamia kuntakeskittymiä. Motivaatio ja osallistumisaktiviteetti sekä kiinnostus yhteisistä asioista tuo aina vääjäämättä täysin uusia ja moderneja ihmisille sopivia ratkaisumalleja paikallisaluetoimintaamme luomaan yhteisöllisyyttä. Olisiko nyt aloitettava kansalaiskeskustelu nykyisen demokratian olemuksesta?

12 kommenttia:

Melvin kirjoitti...
Blogin hallinnoija on poistanut tämän kommentin.
waltertaft0570 kirjoitti...
Blogin hallinnoija on poistanut tämän kommentin.
Askinstoo kirjoitti...
Blogin hallinnoija on poistanut tämän kommentin.
Willie B. kirjoitti...
Blogin hallinnoija on poistanut tämän kommentin.
weblogz kirjoitti...
Blogin hallinnoija on poistanut tämän kommentin.
Linda Johnson kirjoitti...

Time for Tiger
In the last month or so I've been helping out with the port of a Math visualization application.
Find out how you can buy and sell anything, like things related to private road construction on interest free credit and pay back whenever you want! Exchange FREE ads on any topic, like private road construction!

Ton OF eBooks kirjoitti...
Blogin hallinnoija on poistanut tämän kommentin.
Lois kirjoitti...

Hey, you have a corking blog here! I will definitely visit your site again ! I have a causes of high cholesterol site. It virtually embraces all that equates to causes of high cholesterol issues. If you possess the chance, kindly come and check it out.

Rod Pendergrass kirjoitti...
Blogin hallinnoija on poistanut tämän kommentin.
Gizmo kirjoitti...

Hey, Great Blog!
I have a gay dating online site/. It pretty much covers gay dating online related stuff.
Come and check it out if you get time :-)

atoztexan kirjoitti...

Hello, I really enjoy your blog … I’m going to bookmark it.
Your visitors may also enjoy another site about dating.
It can be found by clicking here...
love dating

Girly Girl kirjoitti...

If you want over 18 adults only dating then Swinger Dating is the site for you. Totally free too :)