perjantaina, maaliskuuta 07, 2014

Fiktio - suomalainen vallankumous, EU-USA hyväksynnällä!

Vallankumous 1918 - ValkEU kiihdyttää assosiaatiosopimuksen allekirjoitusta Ukraina-Kiovan uuden väliaikaishallituksen kanssa. Miten EU-Brysselin lakimiehet arvioivat mahdollisesti allekirjoitettavan sopimuksen lainperäisyyttä ja toimivuutta tässä epäselvässä tilanteessa?

Tiedossahan on laajasti, että tämä Ukraina-Kiovan uusi väliaikaishallitus kasattiin laittomien mellakoiden jälkimainingeissa – karkotuttaen laillisesti, vapaasti ja demokraattisesti valitun presidentti Viktor Janukovitshin. Näinkö EU:n mahdollisella sopijakumppanilla on edes Ukrainan lakien mukaista oikeutta allekirjoittaa mitään Ukrainan kansan nimissä?

Miten EU määrittää sopimuskumppaninsa ja voisiko USA-EU auttaa esimerkiksi Suomessa tehtävää vallankaappausta, jos saadaan karkotetuksi maamme nykyinen poliittinen johto ja hallitus. Onko tässä Ukraina kriisissä lopultakin kyse idän ja lännen laajemmasta vastakkainasettelusta ja EU:n ja Naton laajentumispolitiikasta?


Meillä Suomessa on laillisesti, vapaasti ja demokraattisesti valittu eduskunta ja hallitus
[ … vaikkakin kansalaiset jo kysyvät, onko meillä varaa ylläpitää Jyrki Kataisen sextettihallitusta ~ http://portti.iltalehti.fi/keskustelu/showthread.php?t=926989 - ][*]

Nyt näyttäisi siltä, että maamme hallitus on osin halvaantunut ja toimintakyvytön 1] nimenomaan sellaisissa asioissa, jotka koskettavat kansakuntamme laajaa ja hiljaista enemmistöä, joiden asioita ei näy juuri kukaan valvovan …

...
Nyt jatko-osio tästä kirjoituksesta on fiktiota, ja kertomuksen juoni perustuu siihen tosiasiaan, että EU tukee laittomasti kasattua hallitusta Ukrainan Kiovassa – tällä Ukrainan kiova-hallituksella ei ole mitään kytköstä viimeeksi pidettyihin vapaisiin, demokraattisiin ja laillisiin vaaleihin; sitä vastoin karkoittunut Ukrainan presidentti oli läntistenkin vaalitarkkailijoiden hyväksymillä vaaleilla valittu ---

[FIKTIO] Vallankumous Suomessa kansakunnan edun nimissä

Vastuullisesti isänmaan asioista huolissaan olevat piirit olivat jo kaksi vuotta sitten perustaneet kansanliikkeen – Isänmaallinen Kansanrintama [ IKR ], jolle oli valittu yksinkertaiset perustavoitteet ja toimintaohjelman runko – Työ, toimeliaisuus ja yhteenkuuluvuuden henki. Yhteenkuuluvuuteen oli sisällytetty alaviite 'joukkoon hyväksymisestä ja tarpeelliseksi tuntemisen filosofiasta'.


IKR oli hiljakseen levittäytynyt kansanliikkeenä,

ja myöhemmin nimien keräyksen myötä puolueeksi rekisteröityvänä – mobilisoituen tehokkaaksi, toiminnalliseksi ja vahvasti organisoiduksi kansakunnan joukkoliikkeeksi. Liikkeen idea oli alusta alkaen kaataa laillisin, mutta vahvoin keinoin nykyinen hallitus, koska se ei ole kyennyt tekemään juuri mitään sellaisia tekoja, joista kansalaiset olisivat saaneet luottamusta, uskoa ja näkyvyyttä huomisen elämälle.


Ydinryhmät koulutettiin hiljaisuudessa – tarkan rekrytoinnin pohjalta

IKR oli kouluttanut ydinryhmät kaikkiin yli 20.000 asukkaan keskuksiin yksityisen rahoituksen turvin, jota oli haettu isänmaallisilta tahoilta esitettynä vastineena ja päämääränä palauttaa Suomi suomalaisuuden tyyssijaksi, työtä ja omaa vapautta arvostaen, samalla lupautuen luoda täydet edellytykset harjoittaa liiketoimintaa omistajien ja kansakunnan etujen nimissä. Samalla oli esitetty terävöitettyä ohjelmaa oman maan reviiripuolustuksesta, puolueettomuudesta ja kyvystä olla idän ja lännen vedenjakajalla – ilman Nato liitoksia.


IKR ydinryhmät oli varustettu, yhtäläistetty

--- ja koulutettu joukkotoimintaan ryhmäajattelulla, jossa ydintoiminta koostuu 12 henkilön ryhmistä, joilla on johtaja – 12 henkilön ydintoimintajoukko liittyy aina viiden ryhmänä alueosastoon, jolla on laaja kokemus ja tuntemus omasta toimintasijainnistaan.

Kaikki ryhmät ja joukot oli koulutettu hiljakseen järjestäytyneen lakia kunnioittavan periaatteen airueiksi, mutta kuitenkin siten, etteivät joukot missään olosuhteissa peräänny oikeutetulta tieltä, jonka päässä odotti kaikkien tuntema yhteinen päämäärä palauttaa kansakunnan luottamus johtajiinsa sekä omiin kykyihin. Koulutetut ja valmennetut joukot muodostavat myöhemmin uudelleen synnytettävien Suojeluskuntien kantahenkilöstöt.

IKR ohjelmaan liittyi alusta alkaen kirkkaan selviä päämääriä

oma raha, omat itse valvotut rajat, riippumattomuus ja oma sosiaalisten järjestelmien yksilön vastuuta korostava muutosprosessi. Työ ja työn saanto olivat korotettu aidosti valtakunnan ykköspäämääriksi. Kansalliset arvot omaa perintöä kohtaan olivat myöskin nostettu takaisin sellaisiin arvoihin, joista kansalaiset tuntevat omaa yhteenkuuluvuutta, uskoa ja luottamusta huomisen pärjäämiseen.


IKR tunnusti heti alusta alkaen,

että olemme kansakuntana globaalissa työ uudelleenjaon taistelussa ja ohjelmaan oli liitetty omavaraisuuden nosto sellaiselle tasolle, jossa voimme puolustaa ja elää maatamme riittävän kauan, kunnes IKR filosofiaa häiritsevät ja kansakuntaa vahingoittavat voimat uupuvat. Suomalaisuus saa näin jatkaa omaa kaltaistaan toiminta- ja kulttuurimallia – huomioiden lapset ja heidän menestysmahdollisuudet kovenevassa ja jatkuvaa niukkuutta lähestyvässä maailmassa.


IKR tunnusti reilusti ympäristön – voimaa antavaksi osaksi elämää

IKR kirjoitti ohjelmaansa heti alussa ympäristön huolehtimisen siten, että evoluution vuosimiljoonainen monivivahdebiosfääri kykenee monipuolisena tuottamaan kaiken sen elon, mitä ihmiskunta säällisesti ja tasapainoisesti itselleen tarvitsee, häiritsemättä muita harmonian ylläpitäjiä – niin eläin- kuin kasvilajeina.


Koulutusjärjestelmät menivät kaikki uusiksi

IKR:n peruspäämääriä on myös yhtäläinen yksilön osaamista korostava koulutusjärjestelmä [YOUTUBE], jossa alusta alkaen koululaiset ovat esimerkiksi puetut yhtäläiseen kouluasuun, jolla vältetään muutoin turhan nuorena alkava näyttö- ja vertailutalous. Kaikilla on kykyihinsä nähden yhtäläiset mahdollisuudet menestyä.


Valtion olemassaolo perustuu vankkaan maanpuolustustahtoon

Asevelvollisuus ulotetaan kaikkiin yli 17 -vuotiaisiin, myös naisiin ja kaikilla aseelliseen tai aseettomaan palvelukseen astuville määrätään peruskoulutusvaiheeksi 12 kuukautta. Reserviläisharjoitukset ohjastetaan alueittain Suojeluskunnista ja osaaminen hiotaan sissisodankäyntiin sopivaksi. Armeija tulee saamaan kaikki tarkoituksen mukaiset aseet ja varusteet.


Vallankumous 1918 - PunValta vaihdetaan kurinalaisesti ja laillisesti koollekutsutuilla mobilisaatiomielenosoituksilla

IKR oli suunnitellut yhteismarssin järjestäytyneenä, yhtäläisenä ja yhteenhitsatuksi joukkona eduskuntatalolle, etukäteen tarkasti lainmukaisesti tarvittavat luvat ja ilmoitukset tehtynä – huomioiden laaja suorakansalaisuuden mediointi .

Marssijoukkueet tulivat kaikkialta Suomesta 12 x 5 henkilön ryhminä tarkasti johdettuna, huolto- yms tukitoimet huomioituna – jopa kuukauden yhtämittaiseen mielenilmaukseen ja päämääränä vallankumous – yhteensä 15.000 ihmisen joukkona . Tukioperaatioita järjestettiin Turussa, Tampereella, Lahdessa, Lapualla, Mäntsälässä, Savonlinnassa, Kuopiossa, Jyväskylässä sekä Oulussa ja Rovaniemellä – kussakin noin 1.200 henkilön voimin.


Mielenosoituksen perusperiaate oli väkivallaton,

mutta järkähtämätön paikallaolo. Varustus kaikilla osallistujilla yhtäläinen, joita siis tarvittiin yhteensä 24.000 ihmistä + heidän tukijoukot (muonitus, leirintä, ensiapu, varustehuolto, kansalaismedia ja vaihtomiehitys)

Kahden viikon mielenilmauksen jälkeen IKR pyytää Saksasta ja Venäjältä apua – ilmoittaen, että nykyhallitus on kansakunnan syvimpiä tarpeita vastustaen aikaansaanut hätätilan yhteiskunnallemme, ja nyt pyydetään rauhanomaista apua ja tukea – huomioiden Suomen erityisasema idän ja lännen vedenjakajalla.


Samalla ilmoitettiin Venäjälle,

että Suomen uudet johtajat ovat valmiit huomioitsemaan itänaapurinsa tarpeet ja hakee Karjalan Tasavallan liittämistä Suomeen, jolloin paremmin voidaan huomioida yhteiset kaupalliset päämäärät ja intressit maailman suurimman raaka-aineaitan ja maailman uuden talousveturin Kiinan kanssa.


Erityisasemastamme saamme turvatun ja toimivan huomisen

Edelleen samassa yhteydessä Suomi olisi valmis neuvottelemaan erityisasemasta Kiinan kaupalle – muodostaen 'kaupallisen neliön' esitettäväksi kaikille valtioille – Saksa, Suomi ja Venäjä sekä Kiina.

Ylläolevalla filosofialla Suomen uudet johtajat hakivat turvaa kansakunnallensa pärjätä yhä kiihtyvässä maailmanlaajuisessa työn uudelleenjaon taistelussa. IKR:n päätavoite on toimelias kansakunta, joka tunnustaa historiansa ja antaa arvon heille, jotka olivat tätä suomalaista kansakuntaa itsenäisenä pitämässä – niinä vaikeina aikoina, jolloin apua tuli vain Saksasta.

VIITTEET
1] ” … viitteet projoisoituvat tänne myöhemmin, saadun palautteen myötä … ”
2]
3]
4]


EXTRA
Presidentin valtaoikeudet Suomessa palautetaan vastaamaan täyttä sitovien kansanäänestysten järjestämisoikeutta – presidentillisellä kansanäänestyskäskyllä [ 615 ] ja kysymysasettelulla. Kansanäänestysten tulokset ovat 99+1 edustajaista eduskuntaa sitovia. Presidentille myönnetään poikkeusoloissa veto-oikeus kansanäänestyksiin. Eduskunnan jäsenten henkilökohtainen äänioikeusmäärä on sidottu suhteellisesti saatuihin ääniin vaaleista.

JK
Vielä tähän lopuksi on korostettava, että ylläoleva kirjoitus on fiktio, mutta se voisi olla myös huomista – sillä maassamme on riittävästi sellaisia vaikuttajia, jotka voisivat rahoittaa tämän suunnitelman, tehdä tarvittavat ohjelmat ja antaa riittävän koulutuksen joukoille, jotta tämä veretön ja väkivallaton vallankumous ja maamme nykyhallituksen kaatava järjestelmä voitaisiin toteuttaa.

Nythän EU ja USA ovat osaltansa todistaneet, että kansainvälisten toimintamallien mukaan (vrt. Ukraina) tämä fiktio olisi tuettavissa ja toteutettavissa. Tosin tässä fiktiossa avuksi haettiin vain Saksa, Venäjä ja Kiina – muitahan ei tarvita, sillä nuo maat muodostavat ylihuomisen valtaeliitin pallollemme.

PS.
Fiktioidun IKR – Isänmaallisen Kansanrintaman kansalaisliikeohjelma rakentuu tästä eteenpäin ”wikipedia” -periaatteella, kunhan saadaan valmiiksi perusaihio otsakkeina ja kunkin otsakkeen lyhytselosteena. Kaikki lähtee liikkeelle niin tässä fiktiossa kuin ehkä todellisuudessakin 12 valitusta ”viisaasta”, jotka neuvostona auttavat liikkeen johtajaa tekemään oikeita kauaskantoisia päätöksiä.


Kansallisen yhteenkuuluvuuden ja joukkoon hyväksymisen tunnusmerkein,

Ilkka Luoma

US AL IL Vf [88.] BLOG 32160

doc.: IKR.doc – OpenOffice.org Writer
---07032014---


[07032014] - Kirjoittaja on vapaa kolumnisti. Artikkeleissa ei edusteta mitään yksittäistä ryhmittymää, edunvalvontajärjestöä tai puoluetta – eivätkä kirjoitukset sido mitään ryhmittymää tai taustajoukkoa. Mielipiteet ovat pelkästään kirjoittajan, ellei asiasta ole erikseen toisin mainittu. Viitteet ovat pääsääntöisesti kirjoittajan omia, paitsi niissä tilanteissa, missä on lähinnä käytetty vapaata tietosanakirjaa – Wikipediaa, mikä näkyy aina jokaisessa linkkiosoitteessa. Kirjoitukset eivät pyri loukkaamaan, eivätkä provosoimaan ketään tietoisesti. Artikkelit noudattavat kansalaiskirjoituksille yleisesti hyväksyttyä tapaa olla panettelematta tai tietoisesti väärää todistetta antamatta. Kirjoittaja on poliittisista puolueista riippumaton kirjoitusten osalta. Kirjoitusten lainaaminen on sallittua – lähde mainiten. Mikäli joku tai jotkut kokevat vääryyttä kirjoitusten osalta – pyydetään ottamaan yhteyttä allekirjoittaneeseen – Ilkka Luoma.

Ei kommentteja: