perjantaina, huhtikuuta 01, 2005

Kansalaisyhteiskunnan luottamus perustuu toteutuvaan lakiin

[ver 1.2]

Maailman vanhin ammatti olisi voinut olla asianajaja. Ehkä hyvän ja pahan tiedon puun omena ei olisi saanut niin suurta mittakaavaa, jos taitava asianajaja olisi voinut asiaa sovitella. Kansalaisen näkökulmasta laki näyttää soveltuvan käytäntöön sen taitavuuden myötä kuinka lainkirjainta voidaan tulkita. Tuomiovalta perustuu saman koulutuksen saaneisiin henkilöihin, jotka soveltavat lakikokoelmaa kuten asianajajatkin.Median tehtävä kaivaa 'mottimaisesti' epäkohdat esille


Karpo tyyppiset ohjelmat penkovat kansan riemuksi epäkohtia yhteiskunnastamme ja tavastamme toimia (näiden osuus on kuitenkin pieni kokonaisuuteen verrattuna). Virheitä syntyy jokaisessa instanssissa. Kansalaisluottamusta ajatellen myös tuomiovalta tekee virheitä. 


Tuomari ja maallikkojäsenet eli lautamiehet näkevät kuitenkin aina tilanteen omine aisteineen sekä ennenkaikkea osapuolien asianajajien muotoilemina. Kaikissa ammateissa on hyviä ja parempia osaajia, näin myös oikeussaleissa, joissa jaetaan kohtaloa sen tulkinnan mukaan miltä käsiteltävä asia ollaan saatu näyttämään.


Oikeudenmukaisuutta ajatellen demokratian tärkein tae on toimiva ja tasapuolinen oikeuslaitos 


Teoreettisesti ajatellen laintulkitsijoiden pitäisi olla lahjomattomia sekä täysin tunteettomia; heidän tehtävä on ainoastaan määrätä sen kirjaimen mukaan minkä virkamiehet ja asiantuntijat ovat kirjoittaneet ja kansanedustajat hyväksyneet. Lahjomatonta ihmistä ei ole olemassa; niin kauan kuin inhimillisyys ja vaikuttamisen mahdollisuus toisiin on olemassa, ei voi olla täysin puolueetonta laintulkintaa.


Toimivan yhteiskunnan pohja ja perusta on luottamus oikeuslaitokseen 


Lain käyttö, sen soveltaminen ja todisteiden esittely sekä johtopäätökset perustuvat lähes aina puutteelliseen aineistoon (täydellinen todistelu on teoreettista); edelleenkin inhimillisesti ajatellen täydellisen aineiston esittely päätöksien tueksi on mahdotonta, jo senkin takia, että 100 prosenttista syy-seuraus suhdetta ei ole olemassa. Näiden vaillinaisuuksien takia itse lainoppineen rooli parhaimmalla mahdollisella tavalla tapahtuvassa oikeudenmukaisuuden jaossa on ratkaisevaa. Tämä tekijä määrää kansalaisluottamuksen oikeuslaitokseen.


Kansalaisten keskuudessa tiedostetut asianajajien laskujen kirjoitustaito on se päällimmäinen asia 


Keskusteluissa esiintyy sanat ahneus, kyynisyys, asianajajan omien etujen ajaminen (uraputki) sekä vitsi jossa "päivää" sanomalla kuitataan jo 100 euroa. Kaikissa ammattiryhmissä vähemmistö määrittää julkikuvaa hiljaisen enemmistön kustannuksella. Nämä eivät lisää kansalaisluottamusta.


Jokainen ammattiryhmä uudistaa aika-ajoin itseään sisä- tai ulkosyntyisesti, 


 ... nyt voisi olla yhteiskunnan laillisuusvartijoiden uudistumishanke ajankohtainen. Se alkaa yleensä uusista sukupolvista eli jo koulutusvaiheesta. Liike-elämässä vastuunkanto ja yhteiskuntakelpoisuus nostaa päätään 80- ja 90 lukujen vallattomien vuosien jälkeen, nyt olisi kansalaisluottamuksen nimissä uuden oikeudenmukaisuuden aikakausi. 

Kärjistäen raha ei ole ainoa tavoittelukohde; kunniakkuus ja kaikin mahdollisin keinoin lahjomattomuus ovat aiheita, jotka takaavat luottamuksen säilymisen oikeuden jakoon, koska viime kädessä laki on ainut asia, joka säilyy ja laillisuuden oikeudenmukaiseen toteutumiseen on kansalaisten yhteiskuntaluottamus kytketty.


Ilkka Luoma

PS. Kappalejaottelu uusittu väliotsikoineen - mitään kuitenkaan muuttamatta 7. marraskuuta 2015

Ei kommentteja: