maanantaina, tammikuuta 16, 2023

Ajankohtaista 16012023 - S24-linkkejä otsikoihin tänään

 |385138|SUOMI24|cGraf.: ~ https://blogs.helsinki.fi/citizenmindscapes/2017/08/21/suomi24-kayttajakyselyn-tuloksia/

"Citizen Mindscapes – hankkeessa toteutettiin verkkokysely Suomi24-foorumin käytöstä sekä siihen liittyvistä kokemuksista ja tuntemuksista. Kyselyn linkki oli esillä Suomi24-keskustelualueilla kahden viikon ajan joulukuussa 2016. Kyselyn avasi vajaa 4500 käyttäjää, joista kyselyyn vastasi hieman vajaa 1400 henkeä, mikä oli verkkokyselylle hyvä saavutus .. " - jatkuu - |e


***01 02.05.2018  [005|140] ~ https://keskustelu.suomi24.fi/t/15271781/prosessoitu-ravinto-on-evoluution-vastaista

"Prosessoitu ravinto on evoluution vastaista?"  [004332] 


02 13.01.2023  [20|134]  ~ https://keskustelu.suomi24.fi/t/17702970/oppimistulokset-ovat-romahtaneet---miksi

"Oppimistulokset ovat romahtaneet - miksi?"  [101663] 


03 25.08.2022  [106|648]  ~ https://keskustelu.suomi24.fi/t/17542108/039paluu-kotiin039-donald-trump---seuraava-usa039-n-presidentti

"'Paluu kotiin' Donald Trump - seuraava USA' n presidentti?"  [080284] 


04 00.00.20xx  ~ https://keskustelu.suomi24.fi/t/17702998/juuri-sina-et-saa-nyt-tata-hoitoa  > IJL-BLOG "x" ~ x -  [000000]  P


05 20.09.2020  [328|668]  ~ https://keskustelu.suomi24.fi/t/16569832/maailmanaika-on-muuttunut---elamme-valttamattoman-muutoksen-aikaa

"Maailmanaika on muuttunut - Elämme välttämättömän muutoksen aikaa"  [016737] 


06 13.01.2023  [046|194]  ~ https://keskustelu.suomi24.fi/t/17703309/johtaminen-on-taitolaji---sita-ei-ole-monille-suotu -

 "Johtaminen on taitolaji - sitä ei ole monille suotu!"  [101747] 


07 00.00.20xx  ~ https://keskustelu.suomi24.fi/t/17702961/oppimistulokset-ovat-hiipuneet-miltei-romahtaneet > IJL-BLOG "x" ~ x -  [000000]  P


08 00.00.20xx  ~ https://keskustelu.suomi24.fi/t/17701798/asia-josta-ei-puhuta---ss > IJL-BLOG "x" ~ x -  [000000]  P


09 00.00.20xx  ~ https://keskustelu.suomi24.fi/t/17435678/osmanien-valtakunta-oli-alueellinen-suurvalta > IJL-BLOG "x" ~ x -  [000000]  P


10 00.00.20xx  ~ https://keskustelu.suomi24.fi/t/17702998/juuri-sina-et-saa-nyt-tata-hoitoa > IJL-BLOG "x" ~ x -  [000000]  P


11 00.00.20xx  ~ https://keskustelu.suomi24.fi/t/15406297/johtajan-karismaattisuus > IJL-BLOG "x" ~ x -  [000000]  P


12 16.01.2023 ~ https://keskustelu.suomi24.fi/t/17706713/et-ehka-saa-tarvitsemaasi-hoitoa > IJL-BLOG "x" ~ x - 

"Et ehkä saa tarvitsemaasi hoitoa?" [A]


13 08.11.2022  [245|752]  ~ https://keskustelu.suomi24.fi/t/17627126/demokratian-kriisi---korvaammeko-lopulta-taman-epaonnistuneen-kokeilun

"Demokratian kriisi - korvaammeko lopulta tämän epäonnistuneen kokeilun?" [091219]


14 13.01.2023  [025|157] ~ https://keskustelu.suomi24.fi/t/17703040/ydinvoima---puhdasta-nyt-ja-likaista-huomenna

"Ydinvoima - puhdasta nyt ja likaista huomenna?" [101679]


15 11.01.2019  |110|761]  ~ https://keskustelu.suomi24.fi/t/15522466/vaaralliset-poliitikot-ajavat-kansaamme-nykyajan-jatkosotaan

"Vaaralliset poliitikot ajavat kansaamme nykyajan jatkosotaan" [?]


16 13.01.2023  [013|119] ~ https://keskustelu.suomi24.fi/t/17703187/eliittijoukot-rintamilla-kurinalaista-voimaa > IJL-BLOG "x" ~ x -

 "Eliittijoukot rintamilla: kurinalaista voimaa!" [A]

  

17 13.01.2023  [018|155] ~ https://keskustelu.suomi24.fi/t/17703527/maalla-on-mukavaa

"Maalla on mukavaa!" [101771]


18 15.01.2023  [029|168]  ~ https://keskustelu.suomi24.fi/t/17705694/maailmankaikkeutemme-raja-aidat-ja-aarettomyyden-kasitevaikeus

"Maailmankaikkeutemme raja-aidat ja äärettömyyden käsitevaikeus" [101853]


19 21.07.2022  [083|712] ~ https://keskustelu.suomi24.fi/t/17504266/kaiken-tieto-on-jatkuvasti-lasna---kunhan-osaamme-poimia-sen

"Kaiken tieto on jatkuvasti läsnä - kunhan osaamme poimia sen!" [074185]


--

|e " .. Vastaajia pyydettiin määrittelemään ovatko he satunnaisia vierailijoita, keskusteluiden lukijoita vai keskusteluihin osallistuvia kirjoittajia. Tämä oli kyselyn ainoa pakollinen kysymys. Satunnaisiksi vierailijoiksi itsensä luokitelleilta kysyttiin taustatietoja, muut eli keskustelufoorumin varsinaiset käyttäjät vastasivat laajempaan kyselyyn, jossa kysyttiin käyttäjien kokemuksia, esimerkiksi näkemyksiä foorumikeskustelun laadusta ja sen annista kirjoittajille ja lukijoille.

Kyselyn perusteella Suomi24-foorumin peruskäyttäjätyypiksi hahmottuu kaupungissa asuva keski-ikäinen mies, joka asuu yhdessä avio- tai avopuolisonsa kanssa. Lapsia ei ole tai he ovat jo muuttaneet kotoa. Yksin asuvia vastaajista oli reilu kolmannes.

Miehiä kyselyyn vastanneista oli 63%, naisia 36%. Vastaajista hieman alle puolet oli iältään neli-viisikymppisiä. 32% oli 60-vuotias tai vanhempi. Noin kolmannes vastanneista asuu suuressa, yli sadantuhannen asukkaan kaupungissa, neljännes asuu pienessä taajamassa tai maaseudulla. Joka kymmenes vastaaja oli kyselyyn vastatessaan työtön. Eläkkeellä oli kolmasosa vastaajista. .."

--

P = Suomi24 moderointi poistanut julkisuudesta

[000|000] = ao. avauksen kommenttien lkm | lukuavausten lkm. päivämäärällä 16.01.2023

[000000] = julkistushetken avauksen yhteiskommenttimäärä kokonaisuutena S24 ILJ-alueella

A = anonyymiavaaja - luvalla tai luvatta


--

Suomi24 - IJL-alue  https://www.suomi24.fi/profiili/ilkka.luoma - 

Ei kommentteja: