maanantaina, maaliskuuta 07, 2005

Ikuinen Karjala keskustelu; eräs näkökulma

Molemminpuolinen hyöty tuo Karjalalle arvoisensa aseman osana EU-aluetta yhteistoiminnassa venäläisten kanssa

1800-luvulla Pietarin merkitys Karjalalle ja Itä-Suomelle oli suuri. Pietari sai mm. 2/3 osaa käyttämästään voista Suomen suurruhtinaskunnan alueelta. Monilla muillakin aloilla suomalaisten vaikutus ja merkitys Pietarille oli merkittävää. Kanssakäyminen oli vilkasta ja hyöty molemminpuolista.

Tänä vuonna tulee 60 vuotta 2. maailmansodan päättymisestä. Presidentti Kekkonen oli aikoinaan hyvin lähellä Karjalan kysymyksen ratkaisua. Nykypäivänä meidän ei tarvitse puhua palauttamisesta, vaan järjestelyistä, joilla Suomen Karjala liittyy osaksi EU-aluetta. Venäjän kanssa voidaan aina käydä kauppaa. Karjala ja sen saattaminen arvoiseensa asemaan vaatii suuria ponnistuksia ja tämän venäläiset tietävät. He tietävät, että Karjalan asema Pietarin hankinta-alueena voisi olla merkittävä, ja kehittävän alueen hyvinvointia sekä kilpailukykyä. Presidentti Putin voisi järjestää koko Pietarin alueelle erityisaseman kuten suomalaiset tekisivät Karjalalle. Näin yhteistyö synkronisoituisi työnjaon ja tuotannon kuin kysynnän osalta.

Karjalaa tulee tarkastella kahdella tavalla; oikeudenmukaisuuden ja talouden nimissä. Oikeudenmukaisuus tarkoittaa vanhojen omistuksien palauttamista ja taloudellisuus sitä, kuinka operaatio maksetaan. Uusi Karjalan alue tulisi olemaan merkittävä osa suomalaista tuotantoa suuntautuneena Venäjälle. Yritystoiminta-alueella voisi olla yhteisyrityksiä venäläisten kanssa. Markkinointi ja myynti erikoistuisi venäläisten tarpeisiin; kauppaa tehtäisiin myös venäläisten raaka-aineiden ja puolijalosteiden osalta. Kokonaisuudessaan Venäjän raaka-ainevarat ovat ehdottomia koko EU:lle.

Presidentti Putin tietää Venäjän ja kotikaupunkinsa Pietarin tarpeet. Leningradin alueella asuu tuplasti ihmisiä verrattuna Suomeen ja heidän kulutuksensa nousee koko ajan. Putin voisi olla tyytyväinen, jos Karjala nousisi yhdeksi Pietarin alueen tuotantokeskittymäksi. Tänä päivänä Suomen kautta kulkee Venäjälle mm. enemmän uusia autoja kuin Suomessa myydään. Pietarin kulutuskysyntä tulee nousemaan niin suureksi, että sen "ruokkiminen" työllistää lähes koko Karjalan alueen.

Karjalan alueelle tulisi säätää erikoisvyöhykkeen asema, joka kannustaisi yrittämiseen yhdessä venäläisten kanssa. Karjala -projekti on niin suuri projekti, että sen hintaa ei pysty kukaan laskemaan. Tämä oikeudenmukaistamisprosessi kestää noin 30 vuotta ja sen jälkeen sillä on se asema kuin jo 1920- ja 30 -luvuilla. Viipurin jälleenrakennus kestää 20 vuotta. Tähän kokonaisrakennusurakkaan säädetään omat erityislait rakentamisen, työvoiman, verojen ja ulkomaankaupan osalta. Uudistettavalle Karjalalle haetaan Brysselistä erityisasema. Näin EU saa erityisosaajan Venäjän kauppaan. Yhteistyöjärjestelyillä Putin saa motivaation viedä puolellansa asiaa eteenpäin. Viime kädessä on kysymys Pietarin alueen hyvinvoinnista. Pietarin kysyntä työllistää suuren osan Karjalaa. Karjalalle tulee samanlainen toimintastatus kuin se oli jo 1800-luvulla.

Karjalan nosto arvoiseensa asemaan maksaa juuri niin paljon, että sen positiivinen tuotos 100 vuoden jaksolla on ylittänyt reilusti siihen suoritetut panostukset. Tärkeimpänä tekijänä kansalaisemme näkevät poliittisen päätöksentekokoneiston pitkäjänteisyyden sekä periksiantamattomuuden tavoiteltaessa oikeudenmukaista lopputulosta. Lisähyödyt syntyvät Venäjän Pietarin alueen kasvusta ja vaurastumisesta. Karjala on liitettävissä Suomeen antamalla siitä selvää ja mitattavaa hyötyä Venäjälle. Venäläiset ovat aina olleet joustavia neuvotteluissaan, kunhan edut ovat jakaantumassa myös heille oikeassa suhteessa. Tämä on tahto kysymys. Projekti tulee saattaa ensitilassa käyntiin siten, että vielä viimeiset evakot saavat astua takaisin omalle maalleen.

Ei kommentteja: