perjantaina, marraskuuta 11, 2022

Demokratian kriisi - korvaammeko lopulta tämän epäonnistuneen kokeilun?

 |2382|371101|e

.


Piirros: ~ https://www.mo.be/opinie/de-systeemcrisis-van-het-kapitalisme - "

De systeemcrisis van het kapitalisme

vertailuyhdistelmä - ympäristöjalanjälki - GDP/PPP ja demokratiakehitys

"


Raportti: Puolet maailman ihmisistä omistaa 1% varallisuudesta***


..


Onko professorin vaikeaa hyväksyä maailmaamme myös muita elämänsisältöjä -


.. aatesuuntia, ideologioita, perinteitä kuin yhteiskuntamalleja?
[ https://yle.fi/uutiset/74-20003754 - ]

Demokratia on eräs suuntaus hyvine ja ei niin hyvine ominaisuuksineen - 

katso EKSTRA 1: "Demokratian kriisi"Maailma on muuttuva - on ollut, on ja tulee olemaan

Evoluutio vallitsee kaikkialla, niin biologiassa kuin tavoissa elää ja nauttia tärkeimmistä ominaisuuksista - lisääntyä, kasvattaa ja huolehtia eväistä seuraaville sukupolville; näin pitäisi olla, mutta kaltaisemme läntinen demokratia keskittyi viimeisen 70 vuoden aikana kasvun tavoitteluun, vapaa-ajan lisäämiseen ja yleiseen elämän helpottamiseen, jota kutsutaan elintasoksi - maalliseksi vaellukseksi kohden iällisesti kauempana olevaan kiertoon.

Tavoiteltuamme läntisen demokratian mallilla maallista hyvinvointia- näyttö- ja vertailutaloutena - tuhosimme suuren osan luontobiologiaa, biodiversiteettiä kuin sellaista elämänkirjoa, jonka biologisia yhtenäisvaikutteita kuin seurannaisia emme täysin tunne - edes ymmärrä.Demokratia ei ole lopullista - se on kyllä - ei riitelevä välivaihe kohden sellaista mallia, jossa harmonia toimii kokonaisuutena koko luontobiologian kanssa -

.. taaten näin parhaiten kaikille elollislajeille tasa-arvoisemmat lähtökohdat, mutta niukemmalla ravintosaannolla kuin nykyiset monin osin yli äyräiden lihovat läntisen demokratian mallivaltiot -

.. kuten Yhdysvallat ja muut hyvin syöneet. Hyvin syöminen näkyy lisääntyneenä elinikänä, mutta nousevina elintasosairauksina, jotka eivät välipäämäärinä kuuluneet evoluution hitaiden muuttujien alkuperäasetuksiin ja niiden kehitysjatkumoihin.Onko kehitysjatkumoilla päämäärä - onko evoluutiolla jokin tavoite?

Kyllä on - ja se ei saata olla demokratia, vaan tehokas tasapainoinen lisääntyminen ja sen myötä "itsensä evoluution kuolemattomana pitäminen"
- katso muurahaisia, joiden yhteiskuntamallia on "kehitetty" pidempään - vuosina - kuin on ollut koko ihmiskunta selvästi erottuvana nisäkäslajina.--
Demokratia on eräs malli, joka vallitsee aidoimmillaan noin vajaalla miljardilla ihmisellä -

.. jäljelle jäävät seitsemän miljardia tunnustavat, on pakko tunnustaa tai hyväksyvät perinteidensä myötä aivan muita malleja nähdä yhteiskuntamallinsa (ominaisuuksineen) - kaukaa historiasta, kuten esimerkiksi kiinalaiset, joiden yhteiskuntamalli esittää yhtä pisimpään jatkumona vaikuttanutta korkeakulttuuria ---

--
Demokratia minne menet sotien saattajana -

.. katso tässä kohdin demokratian maailmanmahdin - USA' n käymät sodat koko kehityshistoriansa ajalta - tässä:

~ https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_wars_involving_the_United_States - . Onko demokratiaa pakkosyötetty, jopa sotien voimalla - miten tähän nähdään todellisuus?Demokratiaan luetellaan hyvinä asioina -

.. sananvapaus, vaikuttava (?) äänioikeus, ihmisoikeudet kuin vähemmistösuoja, jonka se itse maailmallisessa vähemmistöisyydessään ansaitsee omien malliensa mukaisesti - ei kuitenkaan nykyisenä pyrkynä olla viime vuosisadalla - lähinnä sodilla aikaansaadussa hegemoniassa - kahliten muun muassa aasialaisten ja afrikkalaisten enemmistöjen tapaa elää, nähdä kulttuuri ja arvostaa omaa perinnettä.

--
Yhteistä kaikille on reviirit ja niiden puolustaminen, tosin myös omilta reviireiltä hyökkäily sellaisten kimppuun, joiden malli saattaisi olla uhaksi demokratian leviämiselle tai ne koetaan niin heikoiksi, että saksalaisittain "lebensraum" voi toteutua - uutena elintilana omalla - valloittajan kasvavalle väestölle.Lajien, mallien kuin elintilan leviäminen -

.. katso kansainvaellukset, risti- & löytöretket, kolonialismi, USA' n sodat viimeiseltä 70 vuodelta -

.. tutki myös 'mccarthyismi' [ https://en.wikipedia.org/wiki/McCarthyism - ] ja lopulta nykyinen alkava voimallisempi länsiohjattu protektionismi, kun Kiinaa koetetaan laittaa muotteihin, jotka soveltuvat juuri lännelle ja sen demokratiakäsitteelle.Niin, reviristien pyhä tavoite -omavaraisuus!
[ https://www.tiede.fi/keskustelu/77172/omavaraisuudella-turvataan-myos-reviirit-loppuuko-ravinto - ]

Yllättäen demokraattisen elämänmallin haukkuma venäläinen malli elää - omaten itselleen, sen suurimman omavaraisuuslähtökohdan, ja tätä varantoa nyt demokratia haluaa hamuta.Vastakkain asettelu idän ja lännen välillä kiihtyen
https://keskustelu.suomi24.fi/t/15487850/idan-ja-lannen-valinen-vastakkainasettelu-kiihtyy -

Tämä lienee kaikille elämän malleille, yhteiskuntarakenteille kuin perinteille se toivotuin ominaisuus - globalisaation kannattajien kauhuksi.


--
Globalisaatio tuhoaa luontobiologian jatkuvan kasvuhokemansa vuoksi - rajallisesta kun ei voi nyhtää rajattomasti!

Nyt tämä läntisen maailman demokratiakäsitteen luoma maallinen elintaso on kasvuhokemaltaan ahdingossa, paljolti EU- ja US-pakotteiden ansioista, kun maailman suurinta raaka-ainevarantoa Venäjää pitää ja kuitenkin vain koetetaan laittaa kuosiin ja tielle kohden demokratiaa.

..
91219

..|  153  SUOMI24  357  |  16  TIEDE  103  |  VU  |  FB  |  Vapaa sana  |  FB BLOG  |  Twitter  |  


..2

Tässä YLE-tekstissä pohdiskellaan epäillen Venäjän kykyisyyttä demokraattiseksi valtioksi - tässä linkki:
https://yle.fi/uutiset/74-20003754 -, otsikoituna näin:

"”En ymmärrä, miten Venäjästä voisi tulla demokratia

professori kävi läpi Venäjän tuhatvuotisen historian ja tuli karuun johtopäätökseen",
-toimittajana Pauliina Tolvanen ja haastateltavana Itä-Suomen yliopiston professori Jukka Korpela.

--
Lopuksi katsotaan tämän YLE-linkin ..
~ https://yle.fi/aihe/artikkeli/2018/12/12/ilmastonmuutos-on-ihmiskunnan-kohtalonkysymys-tutki-kuka-paastoista-oikeastaan -
.. alta ympäristötuhollista todellisuutta silmiin, missä kulutetaan, ketkä ja mistä yksilöt kuluttavat ja mitkä pidemmässä jatkumossa päästelevät koko Maapallon haitaksi -

.. missä on demokratian tasa-arvokäsite, missä kyky nähdä kokonaisuus 50-150 vuoden kulutushahlossa ja huomaavaisuus nähdä oikeuksia myös muille kuin vain lännen mahtivaltioille, jotka esiintyvät kärkisijoilla, kun katsotaan ympäristömme tuhojälkiä maittain ---

Niin, onko se demokratia juuri se oikea käsite, malli kuin ohje tai esimerkki ajassa, jossa ihmisjohteinen kulkumme on kohden ympäristökatastrofia!

Biologia jatkuu, vaikka ihmiskunta poistuu demokratioineen - kunnes Aurinko sanoo lämmöntuottosopimuksensa irti ---

Entä ne muurahaiset, jotka ovat olleet liki muuttumattomina 150 miljoonaa vuotta - jo ajalta jolloin ihmisnisäkkäinä olimme pieniä päästäisen kokoisia siimahäntiä (?) |e
.
|e ~ https://www.hs.fi/tiede/art-2000009127208.html - "Hiiriä ja rottia matkalla valtaan?" -halventamatta oikeita hiiriä ja rottia.


.
Salaisuus on eri yhteiskuntamallien toimintasykkeissä -

.. kellotaajuuksissa, jotka säätävät sitä ihmiskunnallista kiihkeyttä (kulutusvimmaisina) tai rauhaa - sopuisuutta harmoniana, jonka myötä asetumme - lomitumme omaan elon lokeroomme oman kierrossa olevan elollisen biomassan suhteessa -

.. aiheuttamalla vain kokomme mukaisen jäljen kiertobiologian kasvannaisuuteen - mikä onkaan se kellotaajuuden korjaussarjan uussäätö, jotta harmonisoidumme koko muuhun eliökuntaan, jonka biomassa 99 prosenttia kokonaismassasta, jossa olemme vain vähäinen osuus valtavirrassa, mutta kiertoja haittaavalta jäljeltään megalomaanisen kokoinen.

..
EKSTRA 1 - Demokratian kriisi:
~ https://ilkkaluoma.blogspot.com/2021/12/keskeneraisen-demokratian-kriisi.html -
"Demokraattinen kriisi, meritokratiako tilalle?" -IJL-BLOG

Meritokratia
~ https://fi.wikipedia.org/wiki/Meritokratia -

..


Lainaus Demokraatista:


" .. Alle puolet maailman väestöstä, 45,7 prosenttia, asuu nyt EIU:n luokituksen mukaan jonkinasteisessa demokratiassa. Viime vuonna lukema oli 49,4 prosenttia.

Vielä huomattavasti pienempi osuus, 6,4 prosenttia, asuu maissa, jotka ovat saaneet indeksin parhaan luokituksen ”täysi demokratia”. Näitä maita on nyt 21, kun Espanja ja Chile putosivat tuoreimmassa indeksissä tästä luokasta ”puutteellisten demokratioiden” kategoriaan. .. "


~ https://demokraatti.fi/demokratian-taso-maailmassa-heikkeni-jalleen-suomi-nousi-listalla..
e

Ei kommentteja: