lauantaina, joulukuuta 07, 2019

Maahanmuuttokriittiset ovat reviiripuolustajia
*

...

HS:

Maahanmuuttoteeman voimaa politiikassa eivät selitä faktat vaan niiden puute


...
Ilkka Luoma 

1 - Maahanmuuttokriittisyys on paljolti oman reviirin puolustamista - kantaväestön osalta. Evoluutio loi jo satoja miljoonia vuosia sitten reviirit. Miksi reviirit luotiin? Oli tarve luoda "rauhallista rinnakkaineloa" - sopeumaa, jossa erilaiset alueet ja niiden erilaiset eliöiden ja olijoiden tavat ja menetelmät hankkia ravintoa voisivat luoda hiljalleen elämän monimuotoisuutta. Monimuotoisuus ilmestyi hitaiden muuttujien aikaansaamana juuri raja-aidoiltaan lähtien.

Rajariidat ovat merkittävä syy sotiin, taisteluihin ja konflikteihin. Rajoilla kohtaavat erilaisuudet, sellaiset erilaisuudet, joita evoluution tuotekehityskaavat eivät ole ehtineet sulatella sopeumaksi. Sopeutuminen on evoluution hienointa kekseliäisyyttä se kaikkein hienoin - siitä on muodostunut meille kapinoiville kasvuhokemallisille ihmisille osin tuntematon biodiversiteetti eli juuri elämän monimuotoisuus.

Monimuotoisuus kiihdyttää lomittumista, ja lomittuminen taas pilkkoo reviireitä, jopa yhdistellen niitä yhteisiksi elinpiireiksi -eri lajienkin osalta. Pisimmillään sopeuma synnyttää symbioottosuutta, jossa erilaiset lajit hyötyvät tasa-arvoisesti toisistaan. Siis tasa-arvoisesti!

Joskus lomittuminen luo toiselle lähtökohdan, missä ylivoima peittoaa toisen, jopa tappaen sen - tuota voidaan sanoa ihmistermein aggressiiviseksi käyttäytymiseksi - offensiiviydeksi. Emme tiedä tarkoin miten kaiken järjestyksen luonut evoluutio tässä vaikuttaa valloitukseen, olihan offensiivi vastoin sopeumaa. Ehkä offensiivi säätää ajallista elinkelpoisuutta yhden peruskaavan: "Syö tai tule syödyksi" -aikasäätöisyydellä?

Näemme harvoin eläinkunnassa "eläkeläisiä" - sen sijaan kasvikunnassa elinkaari hyödyllistää koko elollisen aikaskaalan - aina lahoamiseen/ maatumiseen asti - kuoleman ollessa prosessuaalisesti hidas ja tarkkaa kuolinhetkeä esimerkiksi kuusipuulle* on vaikea määrittää!
>

...

Maahanmuuttoteeman voimaa politiikassa eivät selitä faktat vaan niiden puute

Ilkka Luoma 
2 - Maahanmuuttokriittiset ja reviiripuolustajat ovat löytäneet evolutiivisen todisteen vahvalle isänmaallisuudelle, missä kohtaavat kantaväestön nousu taistelemaan omasta elinpiiristä eli reviiristä.

Hallitsematon maahanmuutto nähdään uhaksi omalle kansalliselle mentaliteetille, kulttuurille, perinnölle kuin keskinäissopeumalle, jota kantaväestö on harjoitellut pisimmillään satoja, jopa tuhansia vuosia.

On huomattavaa, että kantaväestön osalta tapahtuu sisäistä offensiiviyttä eli aatemaailmojen peittoavuutta/ alisteisuutta - vahvemman lain oikeutuksella. Katso perussuomalaisten kannatusmittauksien kehitys! Tässä kohdin olisi kyettävä muistamaan ihmismielinen inhimillisyys - siis heikomman aseman ymmärtäminen ja tukeminen.

Reviirillisyys istuu nyt lujasti uus-eurooppalaisuuden poliittisessa ilmapiirissä. Monissa maissa perussuomalaisten uskonsisaret ja -veljet ovat löytäneet synkronisaation, jossa poliittiset liikkeet koettavat löytää yhteisvoimaa (keskinäistä sopeutuvuutta) hallitsematonta maahanmuuttoa vastaan liian vieraista (pelottavista?) kulttuureista.

Nyt Suomessa perussuomalaisten vahva reviirillisyys tuottaa tulosta, jo noin 25 prosenttia mielipidemittausten mukaan suomalaisista kannattaa PS' ää. Mutta, aina on otettava mielipidemittausten osalta huomioon, että ne ovat myös rehellinen tapa kertoa muunneltua totuutta omaa sisimmäistä tietoa/asennetta vastaan.

Moni saattaa vastata tiedusteluun - varoituksena omilleen, että tehkää jotain, minulla on kuitenkin vaaleista se äänioikeus.
e


...

Ei kommentteja: